วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เก็บชั่วโมง

1.พาน้องเล่นตามมุมต่างๆ

    กิจกรรมนี้เราปล่อยเด็กเล่นตามอัธยาศัย แต่เราต้องดูแลเด็กอย่าใกล้ชิด พอเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเราต้องให้เด็กเก็บของเล่นเอง เพื่อให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตัวเอง
ประโยชน์ที่ได้
1.เป็นการผ่อนคลายสมองของเด็ก
2.ให้เด็กมีการพักผ่อนและให้เด็กเล่นกับเพื่อนๆเพื่อใหืเกิกการพัฒนาการด้นสั